19 okt, 2015

Storsatsning i produktionen

Green & Cools produkter är populära, så populära att tillverkningen under en period inte klarade av att hålla jämna steg med efterfrågan. Green & Cool har därför ökat produktionskapaciteten i Profoids fabrik i Frankrike rejält och en ny, avancerad kvalitetskontroll har införts.
– Vi hade räknat med att efterfrågan skulle öka i samband med att F-gasförordningen började gälla den 1 januari 2015. Nu blev intresset betydligt större än vår prognos och när vi inte hann med drabbades våra kunder. Tack vare satsningen i produktionen är vi nu rustade för att leva upp till våra utlovade leveranstider, säger Micael Antonsson, marknadschef på Green & Cool.

Green & Cool använder miljövänlig koldioxid som köldmedium och är den självklara leverantören för företag som vill ta miljöansvar och som samtidigt har högt ställda krav på driftsäkerhet. Det varierade utbudet tilltalar företag i olika storlekar, som är redo att investera i en modern kylanläggning med högt ställda krav på miljö, ekonomi och pålitlighet.

15 okt, 2015

Green & Cool kyler maten i största Gallerian

I november slår gallerian Mall of Scandinavia upp portarna. Det blir cirka 230 butiker i tre plan på en yta av 100 000 m2, plus en mängd restauranger och en biograf med elva salonger. Gallerian, som ligger vid Sveriges nationalarena för fotboll, Friends arena, i Stockholm, blir Skandinaviens största köpcentrum.

Hållbarhetstanken har genomsyrat hela projektet, från design och projektering till produktion och kontrakt med hyresgäster. För att kunna möta de höga miljökraven har flertalet näringsställen valt kylsystem från Green & Cool.
– Vi har inte jobbat aktivt med marknadsföring i det här fallet. Visserligen känner många installatörer till oss, men i de flesta fallen verkar det vara hyresgästerna själva som har kommit fram till att våra lösningar är bäst, säger Kent Hofmann, försäljningsingenjör på Green & Cool.
Mall of Scandinavia har, som ett av ytterst få köpcentrum i Europa, certifierats med betyget Excellent enligt BREEAM. Systemet, som är det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa, utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

Nyheter