Integritetsmeddelande

UTC Climate, Controls & Security och dess dotterbolag och associerade företag (tillsammans, “CCS”), är engagerade i att skydda integriteten hos besökare på denna webbplats (“Webbplats”) och användare av dess mobila applikationer(“Appar”). Det är viktigt att våra användare förstår hur vi samlar in, använder och yppar Personuppgifter (enligt definition nedan).

Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi hanterar Personuppgifter insamlade på CCS webbplatser och mobila applikationer, såvida inte det finns ett separat Integritetsmeddelande för någon särskild webbplats eller mobil applikation.

Vilka Personuppgifter samlas in av CCS? Hur samlar de in sådan information?

”Personuppgifter” är information genom vilken en fysisk person är identifierbar eller kan identifieras. CCS kan samla in, använda och bearbeta dina Personuppgifter för att förse dig med tjänster, produkter eller information som du efterfrågar.

Insamlandet av information kommer att vara synligt för dig, och du kommer att ha tillfälle att besluta om du vill eller inte vill tillhandahålla den. Om du väljer att inte tillhandahålla några av de Personuppgifter som efterfrågas, kanske CCS inte kan utföra din transaktion, eller ge dig den information, de tjänster eller de produkter du har efterfrågat.

CCS kan samla in information, inklusive Personuppgifter, från dig när du sänder in ett formulär eller en begäran, eller registrerar en produkt hos CCS, så som: namn, fysisk adress, det företag du arbetar på, telefonnummer, e-postadress och faxnummer. CCS kan även be dig ange information om den produkt du registrerar eller person eller det företag som installerade eller underhåller den.

CCS kan även samla in information via din användning av våra webbplatser eller appar, så som utrustningsidentifierare, IP-adresser, loggfiler och platsdata. Se ”Hur använder CCS cookies eller andra spårningsmetoder” nedan för mer information.

Vi kan behöva samla in annan information för ett speciellt formulär, egenskap eller annan tjänst som du kan komma att använda eller efterfråga. Innehållet i sådan information kommer att variera beroende på insamlingsmetoden och det speciella syftet (syftena) för insamlandet av informationen.

Varför samlar CCS in dina Personuppgifter?

Vårt syfte med att samla in denna information är att tillhandahålla personanpassade tjänster och innehåll som är relevanta för dina speciella behov och intressen. Din information kan användas av CCS för att utföra våra kontraktsenliga åtaganden, verifiera dig som användare och tillåta att du får åtkomst till vissa delar av vår webbplats, våra appar eller sociala mediaplatser, eller för att låta dig ansöka om en anställning vid CCS.

Personuppgifter som samlas in på en webbplats eller en app kan användas för att:

 • Tillhandahålla begärd information, varor eller tjänster;
 • Annonsera produkter, tjänster, kampanjer och event med relation till CCS;
 • Förbättra våra produkter, tjänster, enkäter, webbplatser och appar;
 • Analysera ditt beteende på våra webbplatser och appar;
 • Tillhandahålla tjänster för investerare;
 • Om du söker ett arbete, utvärdera ditt intresse för och/eller låta dig ansöka om anställning hos CCS;
 • Erhålla dina platsdata för att tillhandahålla begärd information eller tjänster;
 • Skydda mot bedrägeri eller undersöka misstänkt eller faktisk illegal aktivitet;
 • Kontrollera mot sanktioner och antiterrorism-listor enligt lagens krav;
 • Svara på legitima juridiska begäranden från polisen eller andra myndigheter;
 • Utveckla nya erbjudanden, förbättra våra produkters kvalitet, förbättra och personanpassa användarupplevelsen, och förbättra utvecklandet av framtida innehåll baserat på dina intressen och intressen hos vår allmänna användargrupp; eller
 • Utföra undersökningar för att säkerställa efterlevnad och efterlevnad av våra juridiska skyldigheter.

Förutom då de används för att stödja ett kontrakt med dig, eller för att uppfylla ett juridiskt åliggande, kommer vår användning av Personuppgifter enbart att gälla legitima affärssyften så som anges ovan.

Var lagras Personuppgifterna?

Eftersom CCS, och dess moderbolag, United Technologies Corporation (“UTC”), är globala företag som finns i flera olika länder, kan vi komma att överföra dina uppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat inom CSS- och UTC-gruppen av företag för att uppnå de syften som anges ovan. Bland dessa länder ingår, åtminstone, Förenta Staterna, EU:s medlemstater, Kanada och andra länder inklusive några i Asien. Vi kommer att överföra dina Personuppgifter i enlighet med tillämpliga juridiska krav och enbart i den utsträckning som krävs för de syften som anges ovan. Inom UTC- och CCS-gruppen av företag överförs information i enlighet med bindande företagsregler.

CCS förlitar sig på tillgängliga juridiska mekanismer för att möjliggöra laglig överföring av Personuppgifter över gränser. I den mån som CCS förlitar sig på standardvillkor för kontrakt (även kallade modellklausuler) eller bindande företagsregler för att auktorisera överföring, kommer CCS att rätta sig efter dessa villkor, inklusive där det kan finnas en konflikt mellan dessa villkor och detta Integritetsmeddelande.

Använder CCS dina Personuppgifter för att kontakta dig?

CCS kan använda Personuppgifterna som du anger för att för att kontakta dig rörande produkter, tjänster, kampanjer, specialerbjudanden, enkäter och annan information som kan vara av intresse för dig. Om du föredrar att inte få sådana meddelanden kan du använda funktionen “unsubscribe” i webbplatsen eller appen, eller meddela oss genom att sända ett e-postmeddelande till privacy.compliance.ccs@utc.com. Dessutom kommer, CCS att se till att varje marknadsföringsmeddelande som sänds elektroniskt kommer att erbjuda en enkel metod för dig att välja bort, eller avbryta en prenumeration. Vänligen observera att om du avbryter en prenumeration på marknadsföringsmeddelanden kan du komma att fortsätta ta emot meddelanden om ditt konto eller om transaktioner med oss.

Delar CCS den information de samlar in?

CCS kan dela dina Personuppgifter med våra associerade företag, så som företag i UTC:s företagsgrupp, och/eller företag där CCS har kontroll, genom antingen direkt eller indirekt ägande, för de syften som anges ovan.

CCS kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra dina Personuppgifter utanför de företag som anges ovan, förutom:

 • Tillhandahållare av tjänster, handlare, distributörer agenter eller entreprenörer som CCS har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. CCS kommer enbart att dela dina Personuppgifter med tredjeparter som CCS enligt kontrakt har uteslutit från att använda eller yppa uppgifterna, förutom i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra tjänster för din räkning, eller för att rätta sig efter juridiska krav;
 • Rätta sig efter juridiska åligganden, så som ett svar på en legitim juridisk begäran från polismyndigheter, domstolar eller övriga reglerande myndigheter eller auktoriteter, bland annat;
 • Undersöka misstänkt eller faktisk illegal aktivitet;
 • Förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust; eller
 • Stödja försäljning eller överlåtelse av hela eller en del av vårt företag eller dess tillgångar (inklusive genom konkurs).

Dina Personuppgifter kan även underhållas och bearbetas av våra tillhandahållare av tjänster I Förenta Staterna, EU:s medlemstater, Kanada, Asien och i andra jurisdiktioner.

Hur skyddar CCS Personuppgifter?

CCS är engagerat i att säkerställa Personuppgifters säkerhet och integritet. CCS har antagit rimliga fysiska, elektroniska och personella rutiner för att skydda dina Personuppgifter. Emellertid kan vi på grund av internetkommunikationers egenskaper inte garantera eller borga för att dina överföringar till oss är säkra.

Hur kan du korrigera, ändra eller ta bort din information som innehas av CCS?

Du kan när som helst begära att få tillgång till dina Personuppgifter, och att de uppdateras, korrigeras, ändras eller tas bort. CCS kommer att genom rimliga åtgärder se till att inom rimlig tid uppdatera och/eller ta bort information. För att skydda användarens integritet och säkerhet kommer CCS att vidta åtgärder för att verifiera användarens identitet innan någon begärd ändring genomförs. För att komma åt, ändra eller ta bort dina Personuppgifter, för att rapportera problem med webbplatsen, för att ställa frågor eller rapportera oro, skicka ett e-postmeddelande till privacy.compliance.ccs@utc.com. På vissa av våra webbplatser, appar och sociala media kan du göra korrigeringar direkt på platsen utan att behöva ha vidare kontakt med CCS.

Vänligen kom ihåg att även om vi kommer att hjälpa dig skydda dina Personuppgifter, så är det ditt ansvar att skydda dina lösenord och övriga tillträdesuppgifter från andra.

Vad behöver du känna till om de länkar från tredjepart som kan förekomma på denna webbplats?

I vissa fall kan CCS tillhandahålla länkar till webbplatser som inte kontrolleras av CCS, vilka CCS kommer att göra rimliga ansträngningar för att identifiera som sådana. CCS kontrollerar dock inte sådana webbplatser, och kan inte hållas ansvariga för deras innehåll eller för de integritetsregler som tillämpas av dessa webbplatser. Vidare styr inte heller detta integritetsmeddelande över information om dig som samlas in av tredjeparter.

Hur använder CCS ”cookies” eller andra spårningsmetoder?

”Cookies”

CCS kan använda cookies på denna webbplats. Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på användarnas datorer. Vi använder cookies för att webbplatsen ska kunna känna igen återkommande användare, underlätta användarnas tillträde till webbplatsen, och möjliggöra att webbplatsen samlar in aggregerade data som möjliggör förbättringar av innehållet. Cookies gör ingen skada på användarnas datorer eller filer. Om du inte vill att cookies ska kunna användas av denna eller någon annan CCS-webbplats, kan du anpassa inställningarna i din webbläsare för att neka eller inaktivera användningen av cookies. Emellertid kan nekande eller inaktivering av användningen av cookies eller liknande teknik göra att du inte kommer åt delar av vårt innehåll eller inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen. CCS kan även använda cookies eller liknande teknik som placeras av någon av våra affärs- eller annonseringspartners för att möjliggöra för CCS att få information om vilka annonser som hämtar användare till vår webbplats.
Dessutom övervakar CCS användares trafikmönster över alla dess webbplatser med avseende på en användares domännamn, typ av webbläsare, datum och tid för tillträde och betraktade sidor. Våra webbservrar samlar in domännamnen men inte besökarnas e-postadresser. Denna information samlas in för att räkna antalet besökare till vår webbplats, och för att fastställa vilka delar av webbplatsen som besökarna anser intressanta, baserat på antalet besökare till speciella områden. CCS använder denna information för att förbättra användarnas upplevelse av webbplatsen, och för att förbättra framtida innehåll baserat på användares intresse.

Webbfyrar

Denna webbplats kan även använda webbfyrar. En webbfyr är vanligen en pixel på en webbplats som kan användas för att spåra huruvida en användare har besökt en viss webbplats, för att leverera målinriktad reklam. Webbfyrar används i kombination med cookies, vilket betyder att, om du stänger av din webbläsares cookies, kommer webbfyrarna inte att kunna spåra din aktivitet. En webbfyr kommer fortfarande att räknas som ett besök på en webbplats, men din unika information kommer inte att noteras.

Information som samlas in av webbfyrar kan inkludera information om IP-adress (se nedan). Webbfyrars information används även för:

 • Annonsering och kontroll av e-post, samt rapportering;
 • Personanpassning;
 • Rapportering av webbsides-trafiken;
 • Beräkning av unika besökare.

IP-adresser

En InternetProtokoll- (IP) adress är ett nummer som används av datorer på nätet för att identifiera din dator varje gång du loggar in på Internet.

CCS kan samla in och hålla reda på IP-adresser för att, bland annat:

 • Upprätthålla webbplatsens säkerhet;
 • Begränsa tillträdet till våra webbplatser till speciella användare;
 • Felsöka tekniska problem; och
 • Bättre förstå hur CCS-webbplatser används.

Loggfiler

CCS (eller tredjeparter på uppdrag av CCS) kan samla in information i form av loggfiler som samlar in aktiviteter på webbplatsen och statistik om användarnas vanor.

Loggfiler används enbart för internt bruk. Genom att använda loggfiler kan CCS hela tiden förbättra och individanpassa sina webbplatser och applikationer .

Posterna hjälper oss att samla in, bland annat:

 • Interna demografiska och marknadsförings-studier;
 • En användares typ av webbläsare och operativsystem;
 • Information om en användarnas session (så som URL, datum och tidpunkt vår webbplats besöktes, och vilka sidor som besöktes, och under hur lång tid); och
 • Andra liknande navigerings- och klickflödesdata.

Information om Sociala Nätverk

Information om sociala nätverk är varje information som du tillåter en tredjeparts sociala nätverk att dela med utvecklare av applikationer, så som CCS. Information om sociala nätverk inkluderar varje information som är en del av din profil på en tredjeparts sociala nätverk. Sådana sociala nätverk kan inkludera, men är inte begränsade till, Twitter, Facebook, google+.

För att se hur din information från ett socialt nätverk kan erhållas av oss (eller någon annan tredjeparts applikationsutvecklare) kan du gå till det aktuella sociala nätverkets sida för inställningar. Vidare, så går du med på att vi kan använda dina Personuppgifter för att matcha information med ett socialt nätverk för annonsering.

CCS kan inte göra några utfästelser om säkerheten för den information som du delar med tredjeparter, inklusive information som du delar med sociala media-webbplatser.

För mer information om cookies och andra spårningsmetoder, klicka här.

Hur kan CCS använda platsdata?

CCS tillhandahåller konstruktionsmetoder globalt. Våra metoder för brandsäkerhet, säkerhet, byggnadsautomation, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylsystem, och våra tjänster, främjar integrerade och högpresterande byggnader som är säkrare, smartare och även hållbara. I det sammanhanget är det följande några exempel på när platsdata kan efterfrågas för att tillhandahålla några av de tjänster som CCS kan erbjuda:

 • Att förbättra byggprodukters kapacitet, som till exempel att använda dina platsdata i någon av våra byggnader för att dynamiskt justera ventilation, inställningar för uppvärmning och kylning, att tända eller släcka belysning eller för att låsa upp dörrar;
 • Om du är en besökare till, eller en anställd hos, vårt högkvarter, använd dina platsdata för att hjälpa dig hitta den närmaste skrivaren eller det närmaste konferensrummet, för att ge en förbättrad upplevelse av vårt högkvarter;
 • För att låta fastighetsmäklare som använder våra Supra™ -tjänster erhålla eller ge ut listor, eller visa information medan de använder Supras appar; eller
 • För att avgöra vilken servicetekniker som befinner sig närmast ett serviceuppdrag.

Dessutom kan CCS använda dina platsdata för att lokalisera och/eller tidsstudera anställda och entreprenörer.

I alla dessa fallkommer CCS att be om tillåtelse att samla in dina platsdata, och därför kommer insamlandet av dessa data att vara tydligt för dig – du kommer att ha tillfälle att besluta om du går med på, eller inte, att tillhandahålla dina platsdata. Om du väljer att inte ge ut dina platsdata kommer kanske CCS att inte kunna tillhandahålla den begärda tjänsten eller fullfölja den begärda transaktionen .

Hur länge behåller vi dina Personuppgifter?

De Personuppgifter du ger till CCS behålls endast så länge det rimligen krävs för de syften för vilka de ursprungligen samlades in, med hänsyn till vårt behov av att rätta oss efter kontraksenliga åtaganden, åtgärda problem med kundservice, rätta oss efter juridiska krav och erbjuda nya eller förbättrade tjänster för användare Detta betyder att vi kan behålla dina Personuppgifter under en rimlig tidrymd sedan du slutat använda CCS-webbplatsen eller appen. Efter denna tidrymd kommer dina Personuppgifter att tas bort från alla CCS-system utan meddelande.

Vilken ytterligare information bör specifika användare känna till?

Föräldrar, vårdnadshavare och barn: Våra appar och webbplatser är avsedda för besökare som fyllt minst 18 år, eller myndighetsåldern inom den jurisdiktion där de är bosatta. CCS samlar inte medvetet in information från, eller marknadsför produkter eller tjänster till, barn. Om du inte uppfyller de ålderskrav som anges ovan ber vi dig att inte ange dina personuppgifter på denna eller någon annan CCS-webbplats eller app.

Användare från Kalifornien: Årligen kan boende I Kalifornien begära och erhålla information som CCS har delat med andra företag för deras egna direkta marknadsföringssyften inom det föregående kalenderåret (som definieras i Kaliforniens “Shine the Light Law”). Om tillämpligt, skulle denna information inkludera en lista över de kategorier av Personuppgifter som delades, samt namn och adresser på alla tredjeparter med vilka CCS delade denna information under det närmast föregående kalenderåret. För att erhålla denna information, sänd ett e-postmeddelande till privacy.compliance.ccs@utc.com med “California Shine the Light Privacy Request” i ämnesfältet liksom i meddelandets huvuddel.

Användare från EU: Du har rätt att sända in ett klagomål till din nationella eller statliga organisation för dataskydd, som även kan kallas för din övervakande myndighet. Du har även rätt att: (i) begära tillträde till och korrigering eller radering av dina Personuppgifter; (ii) begära restriktioner på; eller (iii) invända mot bearbetningen av vissa Personuppgifter, och begära data-portabilitet under vissa omständigheter. För att kontakta CCS rörande en begäran om tillträde, korrigering, radering, invändning, eller söka restriktioner för portabilitet, använd de kontaktmetoder som anges i slutet av detta meddelande.

Användare från USA: CCS samlar inte in personnummer via sina webbplatser. Däremot samlar CCS in personnummer då så krävs enligt lag, så som för skatt och avlöningslistor för sina anställda. Då CCS samlar in och/eller använder personnummer kommer CCS att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder genom att skydda konfidentialiteten, begränsa tillträde på basis av behov-att-veta, och tillämpa lämpliga tekniska skyddsåtgärder och bevarandeplaner.

Hur kan CCS komma att ändra detta integritetsmeddelande?

När CCS expanderar och förbättrar sina webbplatser och sina appar, kan vi komma att behöva uppdatera detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande kan komma att modifieras då och då utan föregående meddelande. Vi uppmuntrar dig att se över detta integritetsmeddelande regelbundet för att få vetskap om ändringar. Betydande ändringar kommer att anges högst upp på detta integritetsmeddelande.

Hur kan du kontakta CCS?

Om du har några kommentarer eller frågor gällande detta integritetsmeddelande, eller vill ha om det sätt på vilket vi eller våra tillhandahållare av tjänster behandlar dina Personuppgifter, eller om det finns något annat vi kan göra för att maximera värdet av denna webbplats eller app för dig, vänligen e-posta webmaster.ccs@utc.com. Om du har allmänna frågor rörande CCS allmänna integritetspolicy, vänligen e-posta privacy.compliance.ccs@utc.com.

I det fall att du är bosatt i ett land som kommer att styras av de allmänna reglerna för dataskydd (General Data Protection Regulation), och vill kontakta den lokala ombudsmannen för dataskydd, vänligen notera detta i ditt e-postmeddelande och din förfrågan kommer att riktas till rätt person. Om du vill välja bort att dela dina Personuppgifter med oss, eller vill ha dina Personuppgifter borttagna, bör du följa denna länk.

Senast uppdaterad 28 augusti, 2017

Nyheter

 • 17 okt, 2016

  Fler användningsområden för CO2Y

  CO2Y, Green & Cools nyligen lanserade lilla kondenseringsaggregat, har mottagits med stort intresse på marknaden. CO2Y togs fram för att erbjuda verksamheter med mindre kylbehov, som till exempel små butiker och bensinstationer, ett prisvärt och okomplicerat – men ändå miljösmart – alternativ. Nu visar det sig att användningsområdet är större än så: En CO2Y har […]

  Läs vidare
 • 27 jun, 2016

  Hållbar kyla till rätt pris

  Den är miljösmart, okomplicerad och billig – och har samma förstklassiga prestanda som Green & Cools övriga produkter är kända för. Intresset för COY, Green & Cools nya lilla kondenseringsaggregat, är stort. Green & Cool arbetar nu för högtryck för att möta efterfrågan i samband med lanseringen av COY. – COY använder miljövänlig koldioxid som […]

  Läs vidare
 • 18 mar, 2016

  Nollenergibutik fick prestigefylld utmärkelse

  Ett avancerat kylsystem från Green & Cool spelade en avgörande roll när Walgreens byggde sin första nollenergibutik – en byggnad som producerar lika mycket eller mer energi, jämfört med vad den förbrukar. Butiken, som ligger i Evanston, Illinois, vann nyligen ett prestigefyllt pris i ASHRAE Technology Award. Walgreens nollenergibutik byggdes 2013. För att nå målet […]

  Läs vidare