19 okt, 2015

Storsatsning i produktionen

Green & Cools produkter är populära, så populära att tillverkningen under en period inte klarade av att hålla jämna steg med efterfrågan. Green & Cool har därför ökat produktionskapaciteten i Profoids fabrik i Frankrike rejält och en ny, avancerad kvalitetskontroll har införts.
– Vi hade räknat med att efterfrågan skulle öka i samband med att F-gasförordningen började gälla den 1 januari 2015. Nu blev intresset betydligt större än vår prognos och när vi inte hann med drabbades våra kunder. Tack vare satsningen i produktionen är vi nu rustade för att leva upp till våra utlovade leveranstider, säger Micael Antonsson, marknadschef på Green & Cool.

Green & Cool använder miljövänlig koldioxid som köldmedium och är den självklara leverantören för företag som vill ta miljöansvar och som samtidigt har högt ställda krav på driftsäkerhet. Det varierade utbudet tilltalar företag i olika storlekar, som är redo att investera i en modern kylanläggning med högt ställda krav på miljö, ekonomi och pålitlighet.

Nyheter